Центр Перекладів Бюро Альтана


27. 03. 2013 г.

Центр перекладів АЛЬТАНА підприємство галузі послуг, що займається мовними перекладами. В постіндустріальному суспільстві метою створення Бюро перекладів є надання перекладацьких послуг широкому колу споживачів та отримання прибутку за рахунок об’єднання зусиль людей, що володіють іноземними мовами та мистецтвом перекладу.  В процесі діяльності такого підприємства велике значення має не лише добре або відмінне володіння іноземними мовами та рідною мовою, але й уміння виразно та точно передати думку мови оригіналу людині, що не володіє такою мовою. Важливо також передати емоційне забарвлення початкового тексту.

Серед найбільш розповсюджених послуг, які надають бюро перекладів, слід відмітити: 
- письмовий переклад;
- переклад текстів;
- переклад документів;
- переклад монтажних листів для подальшого озвучення відео матеріалів;
- різноманітні види усного перекладу;
- синхронний переклад;
- послідовний переклад;
- робота гіда-перекладача;
- переклад відео та аудіо матеріалів;
- консультативний переклад;
- локалізація;
- переклад креслень AutoCAD.

Основні види перекладів, які виконують бюро перекладів:
- технічний переклад;
- юридичний переклад;
- літературний переклад; 
- еквіритмічний переклад  як частина літературного;
- нотаріальний переклад;
- переклад креслень AutoCAD.

Додаткові послуги, пов’язані з юридичними формальностями. При цьому потрібно розуміти, що бюро перекладів не уповноважене виконувати нижче наведені процедури, однак може виступати в якості посередника:

- проставлення Апостиля уповноваженими органами;

- консульська легалізація;

- легалізація документа в Міністерстві юстиції або інших уповноважених органах;

- легалізація в Консульському департаменті;

- засвідчення автентичності підпису перекладача нотаріусом;

- переклад під час судових засідань,

- додаткові послуги поліграфічного характеру: друк перекладеної літератури різноманітними накладами;

- додаткові послуги технологічного характеру: надання устаткування для синхронного перекладу;

- додаткові послуги організаційного характеру: відрядження перекладача  для забезпечення переговорів за межі його місця проживання.

 

 • Економічний Переклад

  Економічний Переклад  Фінансовий та Економічний Переклад в Бюро Перекладів АЛЬТАНА в центрі Києва
 • Медичний Переклад

  Медичний Переклад  Медичний Переклад, Медичні Перекладачі в Бюро Перекладів АЛЬТАНА в центрі Києва
 • Терміновий Переклад

  Терміновий Переклад   Центр Переводов осуществит Срочный Перевод Документов, Срочный Перевод у Нотариуса, Срочный Письменный Перевод
 • Технічний Переклад

  Технічний Переклад  Технічний Переклад інтернет-ресурсів, інтернет-сервісів в Бюро Перекладів АЛЬТАНА

Статті |

 • Оформлення Перекладу Оформлення Перекладу Оформлення Перекладу При перекладі комерційних назв в перекладі використовуються тільки оригінальні назви
 • Путешествия Переводчиков Путешествия Переводчиков Путешествия Переводчиков Места путешествий переводчиков сотрудников бюро переводов
 • Теория и Практика Перевода Теория и Практика Перевода Теория и Практика Перевода Подготовка переводчиков нуждается в теоретических обобщениях практики перевода, а переводчикам необходимо научное понимание процессов перевода
 • Юридичний переклад Юридичний переклад Юридичний переклад Юридичний переклад стосується галузі права та використовується для обміну юридичною інформацією
 • Переклад Документів Переклад Документів Переклад Документів Бюро Перекладів найчастіше здійснюе не усний переклад, а письмовий переклад